بیماری های عمومی

مشمولین معافیت پزشکی خدمت سربازی، طبق بیماری های عمومی که دارند از معافیت پزشکی استفاده می کنند.

سرباز وظیفه

معافیت پزشکی حین خدمت

شرایط اخذ معافیت پزشکی حین خدمت، شامل آن دسته از سربازانی می شود که

سرباز وظیفه

معافیت های سربازی

خدمت سربازی برای همه جوانان اجباری است و باید خود را برای چنین خدمتی آماده کنند، اما آنها بیشتر به دنبال راه هایی هستند که بتونند کارت معافیت سربازی بگیرند و از دو سال خدمت کردن در پادگان رها شوند.

سرباز وظیفه

خرید خدمت سربازی

دلایل مختلفی برای خرید خدمت سربازی وجود دارد که به بعضی از آن ها اشاره می کنیم:

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba