لیست بیماری های معافیت پزشکی (بیماری های ریه و قفسه سینه)

شکستگی دنده ها، جناغ و یا ترقوه

سابقه آمبولی در ریه

آمفیزم ریه

سرباز وظیفه

لیست بیماری های معافیت پزشکی (بیماری های داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی))

انواع شکستگی ها مهره ای

 مشکلات و تغییر در شکل جمجمه مانند

سرباز وظیفه

بیماری های عمومی

مشمولین معافیت پزشکی خدمت سربازی، طبق بیماری های عمومی که دارند از معافیت پزشکی استفاده می کنند.

سرباز وظیفه

معافیت پزشکی حین خدمت

شرایط اخذ معافیت پزشکی حین خدمت، شامل آن دسته از سربازانی می شود که

سرباز وظیفه

معافیت های سربازی

خدمت سربازی برای همه جوانان اجباری است و باید خود را برای چنین خدمتی آماده کنند، اما آنها بیشتر به دنبال راه هایی هستند که بتونند کارت معافیت سربازی بگیرند و از دو سال خدمت کردن در پادگان رها شوند.

سرباز وظیفه

سن مشمولیت سربازی

طبق قانون هر فرد مذکر ایرانی بعد از رسیدن به ۱۸ سالگی، مشمول مقررات خدمت نظام وظیفه می شود

سرباز وظیفه

معرفی سربازی

سربازی اجباری یا به اختصار اجباری، به خدمت سربازی در ایران گفته میشود

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba