مدارک لازم برای اعزام به خدمت سربازی

برگه شماره 1: تکمیل برگ وضعیت مشمولین

برگه شماره 2: برگ معاینه اولیه و واکسیناسیون مشمولین

ارائه اصل و کپی کارت ملی یا کارت موقت ملی

اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه

اصل و کپی گواهی آخرین مدرک تحصیلی که برابر با اصل شده باشد.

1 قطعه عکس سیاه و سفید 4*3 تمام رخ جدید، علاوه بر عکس های الصاق شده به برگه ها

اگر دارای گواهی کسر خدمت جبهه می باشید، (جانبازی والدین و بسیج) لازم است گواهی مذکور را با مدارک خود به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+10 ارایه کنید.

فرایند مراجعه و تحویل مدارک اعزام به خدمت سربازی

**دریافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی یا همان پلیس+10، دفترچه برای تنظیم و تکمیل مدارک مورد نیاز درخواست اعزام مورد نیاز است. برای بررسی کامل بودن مدارک مورد نیاز اعزام، میتوانید از طریق شماره تلفن های مندرج در همین صفحه با سامانه سامانه صدای مشاور تماس بگیرید.

** مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+10 و ارائه تمامی مدارک مورد نیاز برای اعزام به خدمت سربازی.

**ثبت درخواست در سامانه توسط کاربر پلیس+10 انجام شود.

**برگه سفید هولوگرام دار: برگه آماده به خدمت مشمولان خدمت سربازی وظیفه عمومی بعد از ثبت درخواست اعزام در دفاتر پلیس+10

**برگه آماده به خدمت با شماره سریال و هولگرام بعد از مشخص شدن تاریخ اعزام به مشمول

** ارائه برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح که با مشخص شدن نیروی به کار گیرنده مشخصات شامل نام مرکز آموزش و آدرس محل اعزام حداکثر ده روز قبل از تاریخ اعزام به خدمت سربازی مشمولان در دفاتر پلیس+10 به مشمول تحویل داده می شود

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba