لیست بیماری های پوست و بافت های زیر پوست معافیت پزشکی

انواع اگزماهای وسیع و شدید

عفونت های قارچی عمیق و وسیع پوستی

لیشمانیوز (سالک پوستی)

سارکوئیدوز پوستی

بیماری ژنودرماتوز

ایکتیوز گسترده مادر زادی یا اکتسابی

لیکن پلان پوستی و مخاطی

نوع شدید پسوریازیس

میکوزیس فونکوئید و سایر لنفومای پوستی

و …

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba