امریه شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان عموما نهادهای دولتی و یا خصوصی هستند که به موجب توافق ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، امکان جذب و بکارگیری مشمولان سربازی را تحت شرایط مشخصی را دارا هستند.

شرکت های دانش بنیان عمدتا در حوزه های مرتبط با تکنولوژی و توسعه فناوری فعالیت داشته و افراد برای ورود به عنوان نیروی امریه باید دارای رزومه مناسبی برای فعالیت در این شرکت ها باشند.

طبق قانون، هر شرکت دانش بنیان مجاز است حداقل یک نفر نیروی امریه جذب نماید. البته به ازای هر شش میلیارد ریال فروش سالیانه، شرکت می تواند یک نفر دیگر نیروی امریه جذب کند. همچنین شرکت دانش‌بنیان مجاز است به ازای هر ۱۰ نفر از کارکنان خود نیز یک نفر دیگر نیروی امریه جذب نماید.

همچنین بر اساس شیوه نامه‌ی امریه دانش بنیان، مشمول باید دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر از آن باشد و در شش ماه گذشته، بیمه تمام وقت در شرکت جذب کننده برای او رد شده باشد.

نکته مهم: افرادی که فارغ التحصیل رشته‌های علوم پزشکی باشند، نمی‌توانند در شرکت های دانش‌بنیان امریه شوند.

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba