معرفی سربازی

سربازی اجباری یا به اختصار اجباری، به خدمت سربازی در ایران گفته می‌شود. سربازی اجباری در ایران تنها برای پسران است و بر پایهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همهٔ پسران و مردان بالای ۱۸ سال ایرانی، به جز مواردی که استثنا شده‌اند، باید ۲۴ ماه به خدمت سربازی بروند و دختران و زنان از سربازی کاملاً معاف هستند.

براین اساس به‌جای هموارکردن فرصت تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، دانش‌آموزانِ پسر باید قبل از سن ۱۸ سالگی (حدود ۱۷/۵ سالگی) در مراکز پلیس، تعهد به انجام سربازی دهند، و در صورت سرپیچی از این قانون، آن‌ها از خدمات اجتماعی و حقوق شهروندی خود مانند استخدام و داشتنِ بیمه درمان، محروم می‌شوند.

در ایران همواره از سربازها به‌عنوان نیرو کارِ ارزان با دستمزدِ کم استفاده می‌شود و پسران و مردان ایرانی، پیش از پایان انجام سربازی اجباری، از انجام هرگونه خدمات دولتی مانند اخذ گذرنامه، دریافت پروانه کسب و بهره‌مندی از خدمات شهروندی محروم و ممنوع شده و حتی ممکن است بازداشت شوند؛ مگر با داشتن مدرک معافیت دائمی یا موقت.

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba