مزایا و معایب خدمت سربازی

مزایای سربازی:

۱- از جمله مهم‌ترین فواید سربازی بهره‌مندی دولت از نیروی جوان ارزان.

۲- بخش آموزش نظامی آن موجب تقویت روحیه نظامی و آشنایی جوانان با مسایل نظامی برای روز مبادا می‌شه.

۳- برخی از پدران و مادران نیز خدمت سربازی را باعث مرد شدن پسرانشان می‌دانند.

۴- فرد از خونه و خانواده اش دور میشه، و به نوعی وارد اجتماع میشه و یاد میگیره تنهایی با مشکلاتش کنار بیاد.

معایب سربازی:

۱- چون اجباراست بنابراین سربازان فاقدانگیزه لازم برای خدمت هستند

۲- سربازی اجباری نمی تواندطولانی باشد ومدت آن کوتاه است ودراین مدت کوتاه سربازان قادربه فراگیری تکنیک‌ها وتکنولوژیهای پیچیده جنگی نیستند درنتیجه درمیدان جنگ تنها تلفات جنگی رابالا می برند.

۳- معمولا طبقات فرودست وفقیر جامعه که فاقد تحصیلات عالیه است درگردانهای رزمی حضورمی یابند وسربازان تحصیل کرده نیزدرپستهای غیرمرتبط بارشته تخصصی بکارگمارده می شوند که یکنوع اتلاف وقت برای جوانان است.

۴- چون فاقدحقوق کافی هستند بسیاری از سربازان مناطق محروم درفقر بسرمی برند لذا انگیزه لازم را ندارند.

۵- باتوجه به اینکه سربازان اجباری فاقد انگیزه هستند دچارافسردگی، ناامیدی وگاهی آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد می شوند.

۶- سربازان قادر به برنامه ریزی زندگی و ازدواج نیستند.

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba