شرایط ادامه تحصیل در سن مشمولیت

اگر در شرایطی مانند اخراج، انصراف و یا اتمام تحصیلات قرار بگیرند، باید خود را برای انجام خدمت سربازی به سازمان نظام وظیفه معرفی کنند. حداکثر زمانی که بعد از اخراج، انصراف و یا اتمام تحصیلات فرصت دارند تا خود را برای خدمت سربازی معرفی کنند، یکسال است. در غیر این صورت، اگر خود را بعد از یک سال معرفی نکنند، بار اول توبیخ کتبی دریافت می کنند و موضوع در پرونده آن ها درج می شود. بار دوم توبیخ کتبی و به ۱ ماه انفصال از خدمت و بار سوم به دو ماه انفصال از خدمت محکوم خواهند شد.

افرادی که دیپلم خود را گرفته اند و شرایط سنی نظام وظیفه را دارند، یکسال معافیت دارند تا فرصت شرکت در کنکور و ورود به دانشگاه را داشته باشند و ادامه تحصیل دهند. این معافیت در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار قابلیت اجرا دارد.

نکته مهم در مورد دانش آموزان این است که اگر دانش آموز عادی هستند، تا پایان ۲۰ سالگی فرصت دارند تا در رشته تحصیلی خود بدون وقفه تحصیل کنند. این موضوع به رشته تحصیلی آن ها ارتباطی ندارد.

سربازانی که با رسیدن سن مشمولیت به سربازی اعزام می شوند؛ اگر در حین خدمت سربازی در مقطع کارشناسی به بالا در دانشگاه پذیرفته شوند، می توانند از شرایط ترخیص از خدمت استفاده کنند.

البته این سربازان نباید غیبت اولیه داشته باشند و حتما باید در مقطع کارشناسی و بالاتر قبول شوند.

افرادی هم که از دانشگاه اخراج می شوند، باید خدمت سربازی خود را به پایان برسانند و یا معافیت دائم بگیرند تا بتوانند دوباره به تحصیل مشغول شوند.

مشمولانی که در ایران در مقاطع کارشناسی و بالاتر تحصیلات خود را به پایان رسانده اند و بیش از یک سال از فارغ التحصیلی آنها نگذشته است (وارد دوران غیبت از سربازی نشده اند)، می توانند با ودیعه ۲۰ میلیون تومانی از معافیت تحصیلی برای تحصیل در خارج از کشور استفاده کنند.

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba