دریافت معافیت پزشکی

انواع معافیت: 

معافیت از رزم به دلیل شرایط جسمانی یا روانی بیماری، این مشمولان از انجام فعالیت ها سنگین در طول مدت خدمت سربازی معاف هستند.

معافیت موقت اگر شدت بیماری زیاد و بیماری درمان شدنی باشد، بر اساس قانون نظام وظیفه طول درمان تعیین می شود؛ بدین ترتیب تا زمان بهبودی، فرد از خدمت معاف می شود. پس از درمان فرد مجددا مشمول به انجام خدمت سربازی می شود.

معافیت دائم اگر شدت بیماری زیاد و درمان بیماری امکان پذیر نباشد فرد از خدمت سربازی معاف می شود.

لیست بیماری های معافیت پزشکی:

در یک دسته بندی کلی، بیماری هایی که طبق اعلام سازمان نظام وظیفه منجر به اخذ معافیت توسط مشمولان می شوند، به شرح ذیل است:

۱- بیماری های عمومی

۲- بیماری های غدد ترشح داخلی

۳- بیماری های مربوط به پوست و بافت های زیر پوست

۴- بیماری های نورولوژی (مغز و اعصاب)

۵- بیماری های مربوط به اعصاب و روان

۶- بیماری های جراحی مغز و اعصاب

۷- بیماری های ریه و قفسه سینه

۸- بیماری های مربوط به استخوان و اسکلت بدن

۹- بیماری های مربوط به دستگاه گوارش و جراحی عمومی

۱۰- بیماری های انکولوژی و مربوط به خون

۱۱- بیماری های مربوط به دستگاه ادراری و تناسلی

۱۲- بیماری های فک، دهان و دندان

۱۳- بیماری های مربوط به چشم و عوارض بینایی

۱۴- بیماری های گوش و حلق و بینی

۱۵- بیماری های مربوط به قلب و عروق

۱۶- بیماری های مربوط به روماتولوژی و بافت همبند

۱۷- بیماری های عفونی

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba